Rreth Nesh

Kompania TehnoBurimi është e vendosur në Mitrovicë, Republika e Kosovës. TehnoBurimi është hapur ne vitin 2008 dhe është e themeluar nga dy pronarë që janë Burimi sh.p.k që është themeluar në vitin 1992 me seli në Mitrovicë si dhe kompanisë Zagorje – TehnoBeton d.d me seli në Kroaci që është themeluar në vitin 1946.
TehnoBurimi prodhon elemente të betonit të parafabrikuar të cilat përdoren në sektorin e ndërtimit dhe energjisë, shtëpiza për trafostacione, anësore të rrugëve, ulluqet, gypa betonit, etj.
Prodhimi zhvillohet në fabrikën e re moderne në Mitrovicë, e cila u hap në 2008. Karakteristikat teknike të të gjitha produkteve i përshtaten rregulloreve dhe normave të krijuara nga klienti.
Sistemi i menaxhmentit të kompanisë është i certifikuar me: EN ISO 9001:2008 EN ISO 14001:2004.
TehnoBurimi d.d.
Shupkovc pn. Mitrovicë , Kosovë 40000
Fix no.: +381 (0) 28 538 801

Fax no.: +381 (0) 28 538 802

Mob no.: +383 (0) 49 415 900

Mob no.: +383 (0) 45-444-444